سلام بچه ها!

اسم من ادوارد انفولد است، دوستانم مرا انفولد صدا می زنند.
من روز طراح هستم و شب برنامه نویس.